HỒNG TÂM HOTEL

  • Địa chỉ: 12A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Đặt phòng
PHÚ QUỐC
2.400.000 VND
HÀN QUỐC
14.990.000 VND
SINGAPORE
8.700.000 VND
THÁI LAN
7.290.000 VND
SING - MÃ - INDO
10.700.000 VND
ĐÀ NẴNG
3.300.000 VND
PHAN THIẾT
1.250.000 VND
SIN - MAL
8.990.000 VND